Επανάληψη γραμμάτων Αα, Ττ, Ππ, Εε, Σσς

Περιέχει επαναληπτικές ασκήσεις για τα γράμματα α, τ, π, ε, σ.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

171.9 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 5:51 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!