Τα γράμματα Β,β και Ω,ω

Περιέχει ασκήσεις για εξάσκηση στη γραφή και τη χρήση των γράμματος Β, β και Ω, ω.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Με βάρκα και σωσίβιο" του σχολικού εγχειριδίου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

247.3 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 6:57 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!