Ιστορία Στ' - Ενότητα Α - Επαναληπτικό Κριτήριο Αξιολόγησης

Επαναληπτικό Κριτήριο Αξιολόγησης στην Ενότητα Α της Ιστορίας.
👉 Περιλαμβάνει ασκήσεις με σταυρόλεξο και Σωστό/Λάθος για τις γεωγραφικές ανακαλύψεις, την Αναγέννηση και την Αμερικανική και τη Γαλλική Επανάσταση.
👉 Άσκηση αντιστοίχισης με χρονολογίες και γεγονότα.
👉 Δύο ερωτήσεις για τον Διαφωτισμό και τη Γαλλική Επανάσταση.

2 stars

CC BY


Document (PDF)

484.3 KB


Greek

Greece


October 19, 2023, 6:09 am

October 18, 2023, 5:38 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!