Επαναληπτικό (ενότητα 4 και ενότητα 7) - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει επαναληπτικές ασκήσεις:

👉 Δύο τόνοι
👉 Διπλά σύμφωνα
👉 Αλφαβητική σειρά
👉 Ερωτηματικές προτάσεις
👉 Αρνητικές προτάσεις
👉 Καταλήξεις ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων

Σχετικά αρχεία: $7n7bxma0x , $m0i6jkduy , $rp287v4bv , $vghwl32ig, $8bjn51tvc

1 stars

CC BY


Document (PDF)

1.6 MB


Greek

Greece


November 9, 2023, 8:42 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!