Ξεχωρίζω τα Ηη, Ιι, Υυ

Περιέχει ασκήσεις για εμπέδωση των καταλήξεων που γράφονται με η ή ι και επανάληψη των λέξεων που γράφονται με η, ι και υ.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

165.8 KB


1st Grade

Grammar

Worksheet

textb. Γλώσσα Α Δημοτικού

Unit 3

Challenging

Greek

Greece


March 19, 2023, 8:44 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.00231 μs