Ξεχωρίζω τα Ηη, Ιι, Υυ

Περιέχει ασκήσεις για εμπέδωση των καταλήξεων που γράφονται με η ή ι και επανάληψη των λέξεων που γράφονται με η, ι και υ.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

165.8 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 6:44 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!