Κεφάλαιο 18: Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών - Μαθηματικά Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει ασκήσεις και προβλήματα για την εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό (πρόσθεση του ίδιου αριθμού πολλές φορές).

1 stars

CC BY


Document (PDF)

1.8 MB


2nd Grade

Math

Worksheet

textb. Μαθηματικά Β Δημοτικού

Unit 3

chpt. 18

Graduated

Greek

Greece


December 11, 2023, 12:38 pm

December 7, 2023, 10:57 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!