Επανάληψη - Ενότητα 9: "Που λες, είδα..." - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 7 επαναληπτικές ασκήσεις για της 9η ενότητα της Γλώσσας.

👉 Επίθετα
👉 Ουσιαστικά
👉 Παρομοιώσεις
👉 Συνώνυμα
👉 Αντίθετα
👉 Συγκριτικός βαθμός
👉 Αρσενικά ουσιαστικά σε -ας
👉 Θηλυκά ουσιαστικά σε -α

3 stars

CC BY


Document (PDF)

1.8 MB


Greek

Greece


January 22, 2024, 8:27 pm

January 21, 2024, 5:47 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!