Γνωρίζω και διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου 😄 😥

Φύλλο εργασίας με θέμα τα συναισθήματα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων των μικρών τάξεων.

Η δραστηριότητα προϋποθέτει να έχει γίνει συζήτηση στην τάξη για τα συναισθήματα και τον τρόπο που τα διαχειριζόμαστε.

👉 Οι μαθητές πρέπει να ζωγραφίσουν δύο στιγμές της ζωής τους, μια που ήταν χαρούμενοι και μια που ήταν λυπημένοι.

👉 Στη συνέχεια οι μαθητές διαβάζουν δυο μικρές ιστορίες και πρέπει να απαντήσουν σύντομα σε τρεις ερωτήσεις σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα υ αναφέρονται στην ιστορία και πώς μπορούν να τα διαχειριστούν.

👉 Τέλος, οι μαθητές πρέπει να αναφέρουν έξι συναισθήματα που είναι ανακατεμένα σε μια εικόνα και να γράψουν μια ιστορία για ένα από αυτά.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

241.7 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 9:06 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!