Το γράμμα Δ, δ

Περιέχει ασκήσεις για εξάσκηση στη γραφή και τη χρήση του γράμματος Δ, δ.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Μόνος στο σκοτάδι" του σχολικού εγχειριδίου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

186.9 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 7:01 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!