Πασχαλινή ζωγραφιά

Πασχαλινή ζωγραφιά με ένα αυγό, όπου οι μαθητές πρέπει να το ζωγραφίσουν με βάση τον αριθμό.
Για να το ζωγραφίσουν σωστά πρέπει να βρουν το αποτέλεσμα των αφαιρέσεων.

2 stars

CC0 1.0


Document (PDF)

695.7 KB


Greek

Greece


April 2, 2023, 7:07 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!