Αναγνωρίζω τις κάθετες ευθείες - Μαθηματικά Β Δημοτικού

Το αρχείο περιλαμβάνει σελίδες με τετραγωνάκια, ώστε οι μαθητές να εξασκηθούν ευκολότερα στο να φτιάχνουν κάθετες ευθείες.
Εκτυπώστε και κολλήστε στο τετράδιο των μαθηματικών.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

234.2 KB


Greek

Greece


May 29, 2024, 8:15 pm

May 29, 2024, 8:07 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!