Αθροίσματα μέχρι το 10

Περιέχει 2 αρχεία με ασκήσεις για εξάσκηση στο άθροισμα αριθμών μέχρι το 10 και στην αντιμεταθετική ιδιότητα.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού.

0 stars

CC BY


ZIP

346.6 KB


1st Grade

Math

Worksheet

textb. Μαθηματικά Α Δημοτικού

Unit 3

chpt. 18

Intermediate

Greek

Greece


March 19, 2023, 8:26 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.002046 μs