Αθροίσματα μέχρι το 10

Περιέχει 2 αρχεία με ασκήσεις για εξάσκηση στο άθροισμα αριθμών μέχρι το 10 και στην αντιμεταθετική ιδιότητα.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού.

1 stars

CC BY


ZIP

346.6 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 6:26 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!