Εξάσκηση στις προπαίδειες: 2, 5, 10

Περιέχει 1 άσκηση για να γράψουν οι μαθητές τις προπαίδειες και δύο προβλήματα.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

740.7 KB


Greek

Greece


December 14, 2023, 9:53 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!