Γλώσσα Στ' - Ενότητα 10 - Επανάληψη

Επαναληπτικό φύλλο εργασίας στη 10η ενότητα.
Περιλαμβάνει ασκήσεις με:
👉 αντωνυμίες και αναγνώριση του είδους τους
👉 διάκριση οριστικού άρθρου και αδύνατου τύπου προσωπικής αντωνυμίας
👉 μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα
👉 αναγνώριση κύριων όρων της πρότασης και μονόπτωτα, δίπτωτα και συνδετικά ρήματα
👉 λόγια κλίση ρημάτων
👉 χρονικούς και τοπικούς προσδιορισμούς

0 stars

CC BY


Document (PDF)

1.1 MB


Greek

Greece


March 24, 2024, 7:07 am

February 26, 2024, 11:24 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!