Ενότητα 4 - Λίστες - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιλαμβάνει δύο ασκήσεις, στις οποίες ζητείται από τους μαθητές να φτιάξουν τη δική τους λίστα.

👉 Μαθαίνω να φτιάχνω λίστες

0 stars

CC BY


Document (PDF)

506.2 KB


2nd Grade

Reading & Writing

Worksheet

textb. Γλώσσα Β Δημοτικού - Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας

Unit 4

Easy

Greek

Greece


November 2, 2023, 8:55 pm

Elemedu

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!