Ενότητα 4 - Λίστες - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιλαμβάνει δύο ασκήσεις, στις οποίες ζητείται από τους μαθητές να φτιάξουν τη δική τους λίστα.

👉 Μαθαίνω να φτιάχνω λίστες

0 stars

CC BY


Document (PDF)

506.2 KB


Greek

Greece


November 2, 2023, 8:55 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!