Κεφάλαιο 14: Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα - Μαθηματικά Β Δημοτικού

Περιέχει μια άσκηση για να εξασκηθούν οι μαθητές με τα σχήματα και την ονομασία τους.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

461.7 KB


2nd Grade

Math

Worksheet

textb. Μαθηματικά Β Δημοτικού

Unit 2

chpt. 14

Intermediate

Greek

Greece


November 22, 2023, 12:08 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!