Το γκ και το γγ

Περιέχει ασκήσεις για την εξάσκηση και τη γραφή των γκ και γγ.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Μην αγγίζετε! Έχει αγκάθια" του σχολικού εγχειριδίου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

174.4 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 7:31 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!