Το γκ και το γγ

Περιέχει ασκήσεις για την εξάσκηση και τη γραφή των γκ και γγ.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Μην αγγίζετε! Έχει αγκάθια" του σχολικού εγχειριδίου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

174.4 KB


1st Grade

Reading & Writing

Grammar

Worksheet

textb. Γλώσσα Α Δημοτικού

Unit 6

Hard

Greek

Greece


March 19, 2023, 9:31 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.001933 μs