Διαβάζω το ρολόι - Η ώρα "ακριβώς" - Μαθηματικά Β Δημοτικού

Το αρχείο περιλαμβάνει:
👉 1 άσκηση αντιστοίχισης με την ώρα "ακριβώς" σύμφωνα με το κεφάλαιο 47.
👉 1 άσκηση με την ώρα "ακριβώς", "και τέταρτο", "και μισή", "παρά τέταρτο" (καθώς οι μαθητές έχουν κάνει παρόμοιες ασκήσεις σε αντίστοιχο κεφάλαιο της γλώσσας), όπου πρέπει να βάλουν τους δείκτες για να φτιάξουν την ώρα

2 stars

CC BY


Document (PDF)

2.3 MB


Greek

Greece


May 12, 2024, 8:27 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!