Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ - Μαθηματικά Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει:
👉 3 ασκήσεις για να κάνουν οι μαθητές συνδυασμούς χαρτονομισμάτων (ώστε να φτιάξουν 20 ευρώ, 50 ευρώ και 100 ευρώ αντίστοιχα)
👉 3 προβλήματα με ευρώ και ρέστα (υπολογισμούς με το μυαλό)

1 stars

CC BY


Document (PDF)

2.8 MB


Greek

Greece


March 26, 2024, 9:56 pm

March 26, 2024, 9:39 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!