Μαθηματικά Στ' - Κεφάλαιο 44 - Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό (2)

Περιλαμβάνει τρία προβλήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας που οι μαθητές πρέπει να υπολογίσουν το ποσοστό % της αύξησης ή της μείωσης.

Δείτε επίσης $6v3x708bb

1 stars

CC BY


Document (PDF)

387.1 KB


Greek

Greece


March 30, 2024, 8:20 am

March 29, 2024, 9:24 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!