Επαναληπτικό - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει επαναληπτικές ασκήσεις:

👉 Επίθετα
👉 Κύρια - κοινά ουσιαστικά
👉 Αρσενικά ουσιαστικά σε -ης
👉 Αρσενικά ουσιαστικά σε -ος
👉 Αρσενικά ουσιαστικά σε -ας
👉 Θηλυκά ουσιαστικά σε -α
👉 Ρήμα
👉 Υποκείμενο
👉 Τοπικά επιρρήματα

1 stars

CC BY


Document (PDF)

1.8 MB


Greek

Greece


February 15, 2024, 10:08 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!