Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω - Μαθηματικά Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 4 ασκήσεις:

👉 ανεβαίνω (100-100, 50-50, 20-20, 5-5)
👉 σχηματισμός τριψήφιων αριθμών
👉 σύγκριση τριωήφιων αριθμών

1 stars

CC BY


Document (PDF)

932.2 KB


Greek

Greece


April 15, 2024, 8:14 pm

April 15, 2024, 8:10 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!