Παρομοιώσεις - Ενότητα 9: "Που λες, είδα..." - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 θεωρία για τις παρομοιώσεις και 3 σχετικές ασκήσεις. Επίσης περιλαμβάνονται και άλλες ασκήσεις σχετικές με την ενότητα.
👉 παρομοιώσεις
👉 συνώνυμα / αντίθετα
👉 ουσιαστικά
👉 επίθετα

2 stars

CC BY


Document (PDF)

1.8 MB


Greek

Greece


January 14, 2024, 5:55 pm

January 11, 2024, 8:52 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!