Μέρη του λόγου - Ενότητα 9: "Που λες, είδα..." - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📝 θεωρία για τα μέρη του λόγου (ρήμα, ουσιαστικό, επίθετο, άρθρο) και 2 ασκήσεις ώστε τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα μέρη του λόγου σε προτάσεις.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

1.2 MB


Greek

Greece


January 9, 2024, 10:11 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!