Μαθηματικά Στ - Κεφάλαιο 27 - Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

Περιλαμβάνει μία άσκηση και δύο προβλήματα στα οποία ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

266 KB


Greek

Greece


January 17, 2024, 12:37 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!