Εξάσκηση στην προπαίδεια & πάτημα στη δεκάδα με αριθμούς στόχους

Το αρχείο περιέχει άσκηση με αριθμούς στόχους.
👉 εξάσκηση στις προπαίδειες
👉 πρόσθεση/αφαίρεση με πάτημα στη δεκάδα

2 stars

CC BY


Document (PDF)

953.3 KB


Greek

Greece


January 15, 2024, 6:34 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!