Εργαστήριο Δεξιοτήτων - Μουσική και συναισθήματα (Β Δημοτικού)

Φύλλο εργασίας για τα εργαστήρια δεξιοτήτων βασισμένο στα παρακάτω βίντεο:
👉 www.youtube.com/watch?v=cY5rK8xvpDI
👉 www.youtube.com/watch?v=H9JBG7TeqoQ&t=340s

Βάλτε στα παιδιά να ακούσουν τα βίντεο (με τη σειρά που είναι παραπάνω) και να σημειώσουν τι συναίσθημα ένιωσαν ακούγοντας τη μελωδία.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

2.1 MB


Greek

Greece


November 7, 2023, 8:41 pm

November 6, 2023, 10:07 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!