Γλώσσα Στ' - Ενότητα 4 - Πρότυπο για δημιουργία διαφήμισης

Γλώσσα Στ' τάξη - Ενότητα 4 - Στη διαφήμιση… όλα είναι δυνατά!
Πρότυπο για δημιουργία διαφήμισης από τους μαθητές.
Περιλαμβάνει ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

48.5 KB


Greek

Greece


November 3, 2023, 5:16 am

November 2, 2023, 11:46 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!