Καταλήξει -ο και -ω

Περιέχει θεωρία και ασκήσεις για την εμπέδωση των καταλήξεων των ρημάτων και των ουδετέρων ουσιαστικών.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

163.6 KB


1st Grade

Grammar

Worksheet

textb. Γλώσσα Α Δημοτικού

Unit 4

Intermediate

Greek

Greece


March 19, 2023, 8:59 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.001676 μs