Αόριστος - Ενότητα 22: Πώς γίνεται; Πώς παίζεται; - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 θεωρία για τον Αόριστο και 1 σχετική άσκηση με μετατροπή ρημάτων από τον Ενεστώτα στον Αόριστο.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

991.3 KB


Greek

Greece


June 2, 2024, 7:43 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!