Μαθηματικά Στ' - Κεφ. 17 - Δυνάμεις (part 2)

Περιλαμβάνει δύο ασκήσεις και δύο προβλήματα με δυνάμεις.
Το Φύλλο Εργασίας είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας.

👉 Δείτε επίσης το αρχείο $5p7857ctw

1 stars

CC BY


Document (PDF)

509 KB


Greek

Greece


November 15, 2023, 9:53 pm

November 15, 2023, 7:30 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!