Γλώσσα Στ' - Επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης στις ενότητες 4 & 6

Επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης στις ενότητες 4 & 6 📝

Περιλαμβάνει ασκήσεις με:
• Παραθετικά επιθέτων
• Υποτακτική έγκλιση
• Προστακτική έγκλιση
• Χρονική Αντικατάσταση
• Αποτελεσματικές προτάσεις
• Αιτιολογικές προτάσεις
• Κατάληξη ρημάτων σε -εταί και -ετέ

👉 Σχετικό αρχείο: $tgdwml99y

1 stars

CC BY


Document (PDF)

1.9 MB


Greek

Greece


December 16, 2023, 12:49 pm

December 12, 2023, 10:41 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!