Το οι

Περιέχει ασκήσεις για την εξάσκηση και τη γραφή του Οι, οι.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Όλοι στο οικόπεδο" του σχολικού εγχειριδίου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

140.2 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 7:24 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!