Μαθηματικά Στ' - Προβλήματα με ποσοστά (αρχική και τελική τιμή)

👉 Περιλαμβάνονται 3 προβλήματα με ποσοστά.
1. Οι μαθητές πρέπει να βρουν την τελική τιμή
2. Οι μαθητές πρέπει να βρουν την αρχική τιμή
3. Οι μαθητές γνωρίζουν μέρος του συνόλου και πρέπει να βρουν το όλο (βλ. κεφ. 43 δραστηριότητα 2)

2 stars

CC BY


Document (PDF)

580.2 KB


Greek

Greece


March 24, 2024, 6:53 am

March 15, 2024, 9:29 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!