Οι καταλήξεις -ι και -η - Ενότητα 18: Ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 θεωρία για τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ι και τα θηλυκά ουσιαστικά σε -η και 2 σχετικές ασκήσεις.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

966.6 KB


Greek

Greece


March 19, 2024, 8:16 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!