Διάκριση συμβόλων πρόσθεσης (+) και αφαίρεσης (-)

Περιέχει 2 ασκήσεις για την εμπέδωση της διαφοράς της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

101.4 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 7:00 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!