Τα γράμματα Ζ,ζ και Υ,υ

Περιέχει ασκήσεις για εξάσκηση στη γραφή και τη χρήση των γράμματος Ζ, ζ και Υ,υ.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Ένα ζιζάνιο στη ζύμη" του σχολικού εγχειριδίου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

214.4 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 6:36 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!