Ευ=εβ και ευ=εφ - Α Δημοτικού (printable)

Περιέχει εκτυπώσιμο υλικό με λέξεις με ευ που διαβάζεται εβ και λέξεις με ευ που διαβάζεται εφ.
Κόψτε και πλαστικοποιήστε τις κάρτες για να δημιουργήσετε ένα παιχνίδι αντιστοίχισης.
Κόψτε τις κάρτες για να τις κολλήσετε στην τάξη ή το τετράδιο των μαθητών.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

2.3 MB


Greek

Greece


April 2, 2023, 2:42 pm

April 2, 2023, 2:16 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!