Κανόνες τάξης

Περιέχει εκτυπώσιμο υλικό για τη σχολική αίθουσα.
Πρόκειται για 10 κανόνες για την τάξη/σχολείο, οι οποίοι προέκυψαν μετά από συζήτηση/διαπραγμάτευση με τους μαθητές μέσα στην τάξη.

1 stars

CC0 1.0


Document (PDF)

93.9 KB


Greek

Greece


September 27, 2023, 9:16 am

September 26, 2023, 9:28 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!