Γλώσσα Στ' - Ενότητα 15 - Ενότητα 15 - Το επίθετο «ο πολύς, η πολλή, το πολύ» & το επίρημμα «πολύ»

Άσκηση συμπλήρωσης κενών με το επίθετο «ο πολύς, η πολλή, το πολύ» και το επίρημμα «πολύ».

2 stars

CC BY


Document (PDF)

70.1 KB


Greek

Greece


May 26, 2024, 7:54 pm

May 26, 2024, 4:40 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!