Το ευ=εβ και το ευ=εφ - Α Δημοτικού

Περιέχει θεωρία και ασκήσεις για το ευ που διαβάζεται εβ και το ευ που διαβάζεται εφ.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Η ευχή" του σχολικού εγχειριδίου.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

1.3 MB


1st Grade

Reading & Writing

Grammar

Worksheet

textb. Γλώσσα Α Δημοτικού

Unit 6

Graduated

Greek

Greece


April 2, 2023, 3:01 pm

April 2, 2023, 2:29 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.002014 μs