Το ευ=εβ και το ευ=εφ - Α Δημοτικού

Περιέχει θεωρία και ασκήσεις για το ευ που διαβάζεται εβ και το ευ που διαβάζεται εφ.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Η ευχή" του σχολικού εγχειριδίου.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

1.3 MB


Greek

Greece


April 2, 2023, 12:01 pm

April 2, 2023, 11:29 am

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!