Μήνες και εποχές - Ενότητα 5: Πάμε για ψώνια; - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 θεωρία με:
👉 τους μήνες (σειρά, όνομα, 2ο όνομα, πόσες μέρες έχουν)
👉 εποχές και ποιοι μήνες είναι σε κάθε εποχή

Υπάρχουν, επίσης, 3 ασκήσεις για την εμπέδωση των μηνών από τους μαθητές.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

1.6 MB


Greek

Greece


November 15, 2023, 2:03 pm

November 14, 2023, 6:50 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!