Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό

Περιέχει ασκήσεις σχετικές με το κεφάλαιο 30 του σχολικού εγχειριδίου των Μαθηματικών Α Δημοτικού.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

115.2 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 7:05 pm

March 19, 2023, 7:04 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!