Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό

Περιέχει ασκήσεις σχετικές με το κεφάλαιο 30 του σχολικού εγχειριδίου των Μαθηματικών Α Δημοτικού.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

115.2 KB


1st Grade

Math

Worksheet

textb. Μαθηματικά Α Δημοτικού

Unit 4

chpt. 30

Graduated

Greek

Greece


March 19, 2023, 9:05 pm

March 19, 2023, 9:04 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.00185 μs