Μαθηματικά Στ' - Κριτήριο αξιολόγησης - Κεφ. 17-24

Διαγώνισμα στα κεφάλαια 17-24 των Μαθηματικών Στ' τάξης.
Περιλαμβάνει 👀:
1. Άσκηση με δυνάμεις
2. Άσκηση με ισοδύναμα κλάσματα
3. Άσκηση με ισοδύναμα κλάσματα (2)
4. Αριθμητική παράσταση
5. Αριθμητική παράσταση (2)
6. Πρόβλημα (πρόσθεση, αφαίρεση με κλάσματα)
7. Πρόβλημα (πολλαπλασιασμός κλασμάτων, αναγωγή στη μονάδα)

👉 Δείτε τα σχετικά επαναληπτικά Φύλλα Εργασίας: $uie5hi3p0 και $ayf0ayzzz

2 stars

CC BY


Document (PDF)

1.3 MB


6th Grade

Math

Assessment

textb. Μαθηματικά Στ' Δημοτικού

chpt. 24

Intermediate

Greek

Greece


February 12, 2024, 9:17 pm

January 11, 2024, 8:58 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!