Επαναληπτικό 6ης ενότητας (2): κεφ. 34 - 40 - Μαθηματικά Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει:

👉 1 άσκηση με πράξεις (πρόσθεση με κρατούμενο, αφαίρεση με δανεικό)
👉 1 πρόβλημα που λύνεται με πρόσθεση με κρατούμενο
👉 1 πρόβλημα που λύνεται με αφαίρεση με δανεικό
👉 1 σύνθετο πρόβλημα
👉 1 άσκηση με τιμή ανά κιλό
👉 1 άσκηση για εξάσκηση στον συνδυασμό χαρτονομισμάτων
👉 1 πρόβλημα με ευρώ και ρέστα (υπολογισμούς με το μυαλό)

Σχετικό αρχείο, με παρόμοιες ασκήσεις: $u1525w039

1 stars

CC BY


Document (PDF)

2 MB


Greek

Greece


April 1, 2024, 12:48 pm

March 31, 2024, 6:55 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!