Περιγράφω την τάξη μου - Ενότητα 13: Μες στο μουσείο - Γλώσσα Β Δημοτικού

Το αρχείο περιέχει 📖 σχεδιάγραμμα για να βοηθήσει τους μαθητές να γράψουν ένα περιγραφικό κείμενο (περιγραφή ενός δωματίου) 📝.
Κόψτε το στη μέση και κολλήστε το στο τετράδιο των μαθητών.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

985.6 KB


Greek

Greece


February 12, 2024, 7:58 pm

February 11, 2024, 8:43 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!