Το τσ

Περιέχει ασκήσεις για την εξάσκηση και τη γραφή του Τσ, τσ.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Ο παποτσωμένος χιονόδρακος" του σχολικού εγχειριδίου.

0 stars

CC BY


Document (PDF)

106.6 KB


1st Grade

Reading & Writing

Worksheet

textb. Γλώσσα Α Δημοτικού

Unit 6

Intermediate

Greek

Greece


March 19, 2023, 9:29 pm

Support

Help Center

Blog

Payments processed by Stripe. Illustrations by Icons8 and Ouch!

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved.

0.002909 μs