Το γράμμα Η,η

Περιέχει ασκήσεις για εξάσκηση στη γραφή και τη χρήση του γράμματος Η, η.
Απευθύνεται σε μαθητές Α Δημοτικού και στο κείμενο "Μήλα και καμήλα" του σχολικού εγχειριδίου.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

219.2 KB


Greek

Greece


March 19, 2023, 6:22 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!