Παιχνίδι με τα Επιρρήματα στο #Scratch (2)

Παιχνίδι με λαβύρινθο στο #Scratch για τα χρονικά, τοπικά και τροπικά επιρρήματα.
Κατάλληλο για τις μικρότερες τάξεις του Δημοτικού.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον κώδικα ή να παίξετε το παιχνίδι στο scratch.mit.edu/projects/845701944/

Για να μπορέσετε να κάνετε αλλαγές πατήστε το κουμπί ‘Δείτε μέσα’, είναι δεξιά στο πάνω μέρος της οθόνης.

0 stars

CC BY


SB3

17.7 KB


3rd Grade

4th Grade

Language Arts

Grammar

Math

Computer Science & Technology

Worksheet

Greek

Greece


September 28, 2023, 4:57 pm

Elemedu

Copyright © 2023 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!