Μαθηματικά Στ' τάξη - Επανάληψη - Κεφάλαιο 12

Περιλαμβάνει δύο ασκήσεις με:
• Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη (Μ.Κ.Δ.)
• Αριθμητική παράσταση

Περιλαμβάνει ένα απλό πρόβλημα με πρόσθεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1 stars

CC BY


Document (PDF)

498.5 KB


Greek

Greece


November 15, 2023, 8:32 pm

October 28, 2023, 11:31 pm

Elemedu

Copyright © 2024 Elemedu. All rights reserved. Member contributions licensed under applied Creative Commons license. Illustrations by Icons8 and Ouch!